Salgsbetingelser 2013

 

 1. Nærværende salgsbetingelser er gældende for alle billeder fra www.boldfoto.dk
 2. Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig skriftlig aftale med fotografen.
 3. Billedpriser er normalt gældende for engangsproduktion med mindre andet er aftalt med fotografen.
 4. Når leverede fotos har været offentliggjort, skal to eksemplar af materialet - avis, blad, magasin, annonce, reklame, brochure osv. - straks tilsendes vederlagsfrit til fotografen. Ved digital anvendelse - internet, email, osv. - skal materialet tilsendes via email med henvisning eller link til hvor billederne optræder.
 5. Såfremt billeder skal anvendes på internet, skal dette ske i lav opløsning - 72 dpi - max 600 pixels x 400 pixels.
 6. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser - ophavsretten tilhører fotografen.
 7. Billeder må ikke lagres digitalt længere end det er nødvendigt, for den aktuelle produktion. Når produktionen er afsluttet, skal de leverede billeder straks slettes fra al digital lagring eller anden fysisk lagring.
 8. Billeder må ikke udsættes for billedmanipulation, sammenklipning, sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens tilladelse.
 9. Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres by-line:
  • Foto: René Hansen - www.boldfoto.dk
  • Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til billedprisen på +100%.
 10. Ansvaret for brug af billeder påhviler fuldt og helt køber/bruger. Fotografen kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen af billeder. Alle billeder leveres og downloades med det forbehold, at personer/motiver der optræder på billederne kan have selvstændige rettigheder - eller tredjemands ophavsret. Køber/bruger skal før offentliggørelse selv indhente de nødvendige tilladelser til at anvende de afbildede personer/motiver i redaktionelt og kommercielt øjemed. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.

 

Købte digitalfiler må bruges til.

DigiWeb, DigiMedium, DigiLarge (må kun anvendes af private):

Må udelukkende anvendes på egen (private) computer eller på en ikke kommerciel hjemmeside. Sker publiseringen (kun DigiWeb) på en offentlig tilgængelig hjemmeside (f.eks. facebook), skal boldfoto.dk uopfordret have tilsendt et link til hjemmesiden og der skal anføres korrekt by-line på eller ved billedet.
Manglende by-line takseres jf. stk. 9
Det påhviler brugeren at overholde reglerne jf. stk. 10 i vores salgsbetingelser.

Digitale filer i høj opløsning (DigiMedium/ DigiLarge) må udelukkende anvendes til at printe/ få fremkaldt billeder. De må IKKE anvendes på hjemmesider, hverken private eller offentlige (f.eks. FACEBOOK og lign.)
Rettighederne tilhører forsat udelukkende fotografen/ boldfoto.dk - men det er tilladt at printe/ få fremkaldt et ubegrænset antal billeder af filen, men kun til egen privat brug og i ikke kommerciel sammenhæng. Må ikke anvendes i reklamer eller til markedsføring.

Hvilke digitale filer vi anbefaler til brug for print fremgår af vores vejledende Prisliste.

Med forbehold for trykfejl - www.boldfoto.dk © 2005-2011 - kan ændres uden forudgående varsel.